چاپ پاکت نامه

برای انجام مراسلات و قراردادن اسناد و قراردادهای شرکت و مواردی از این دست در داخل آن، طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابعاد آن معمولاً متناسب با کاغذ A4 است که از طول، دو تا خورده باشد، یا متناسب با کاغذ A4 و یا A5 می‌باشد.

انواع چاپ پاکت نامه

پاکت نامه A4 ، پاکت نامه A5  در انواع تحریر ، گلاسه ،کتان

 


مشاهده همه 3 نتیجه