ساعت دیواری تبلیغاتی دماسنج – رطوبت سنج قطر 50 کد 1301